Chi tiết câu hỏi

Ở phần “Cơ hội” trong văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

341

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9