Chi tiết câu hỏi

Khi gợi tả nhan sắc của Thuý Kiều trong đoạn trích: “Chị em Thuý Kiều” (Truyện Kiều) , tác giả Nguyễn Du cũng sử dụng hình tượng nghệ thuật mang tính ước lệ, theo em có những điểm nào giống và khác với tả Thuý Vân?

209

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9