Chi tiết câu hỏi

Cho biết các yếu tố
1. Khoảng cách giữa các vòng dây;
2. Số vòng dây;
3. Đường kính của dây dẫn;
4. Bản chất của vật liệu lõi;
5. Cường độ dòng điện.
Hãy cho biết các yếu tố nào không ảnh hưởng đến lực hút của nam châm điện ?

223

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9