Chi tiết câu hỏi

Khi chạm mũi dao bằng thép vào đầu nam châm một thời gian thì sau đó mũi dao hút được các vụn sắt là do

267

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9