Chi tiết câu hỏi

Đưa một thanh kim loại A lại gần một thanh kim loại B thì thấy chúng hút nhau. Nếu đưa thanh nam châm thẳng C lại gần thanh kim loại B thì thấy chúng đẩy nhau. Vậy thanh kim loại B là

254

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9