Chi tiết câu hỏi

Nam châm điện ở hình nào sau đây có từ trường mạnh nhất ?

223

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9