Chi tiết câu hỏi

Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được một vật có nhiệt năng ?

253

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9