Chi tiết câu hỏi

Trong nồi nước sôi đang bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào ?

222

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9