Chi tiết câu hỏi

Trong các thiết bị sau: ấm nước, đèn thắp sáng, bếp đun, loa, micrô, đèn pin (dùng tay bóp vào cần sẽ làm quay đinamô), thiết bị nào biến đổi điện năng thành hoá năng, sau đó thành quang năng ?

255

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9