Chi tiết câu hỏi

Trong các thiết bị sau: ấm nước, đèn thắp sáng, bếp đun, loa, micrô, đèn pin (dùng tay bóp vào cần sẽ làm quay đinamô), thiết bị nào biến đổi cơ năng thành điện năng, sau đó thành quang năng?

271

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9