Chi tiết câu hỏi

Con người muốn hoạt động (đi lại, giữ ấm cơ thể…) cần phải có năng lượng. Năng lượng đó do đâu mà có và đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào ?

280

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9