Chi tiết câu hỏi

Cho đoạn mạch AB gồm một bóng đèn có điện trở 24 Ω và hiệu điện thế định mức 12 V và một biến trở MN như hình vẽ dưới đây. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB là 15 V. Để bóng đèn sáng bình thường thì tỉ lệ $\frac{{MO}}{{ON}}$ là bao nhiêu? Biết nếu con trỏ tại vị trí N thì biến trở có giá trị là 30 Ω và bóng đèn chỉ sáng bình thường nếu có dòng điện 0,5 A đi qua.

205

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9