Chi tiết câu hỏi

Trong đoạn mạch điện có sơ đồ mạch điện như hình vẽ, hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch không đổi, có giá trị 24 V. Điều chỉnh con chạy của biến trở để vôn kế chỉ 6 V thì ampe kế chỉ 0,5 A. Bỏ qua điện trở của ampe kế và điện trở của vôn kế rất lớn so với điện trở R. Hỏi biến trở có điện trở bao nhiêu?

180

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9