Chi tiết câu hỏi

Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức là ${U_D} = 6V$và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ là ${I_D} = 0,75A$. Mắc bóng đèn này song song với một biến trở có điện trở lớn nhất là 16 Ω vào hiệu điện thế U = 12 V. Phải điều chỉnh ${R_1}$ điện trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường ?

171

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9