Chi tiết câu hỏi

Một người nhìn vào đáy bể theo phương IM thì thấy ảnh của một điểm O trên đáy bể. Điểm O có thể nằm ở đâu ?

303

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9