Chi tiết câu hỏi

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ không khí qua mặt phân cách PQ sang nước ? A. B. C. D.

330

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9