Chi tiết câu hỏi

Trong hình vẽ, PQ là mặt phân cách giữa hai môi trường không khí (ở trên) và nước (ở dưới). Hình nào biểu diễn không đúng sự khúc xạ của tia sáng khi truyền qua mặt phân cách PQ ? A. B. C. D.

305

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9