Chi tiết câu hỏi

Khi chiếu tia sáng từ không khí vào nước, góc tới có giá trị nào dưới đây cho tia khúc xạ và tia tới nằm trên cùng một đường thẳng ?

288

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9