Chi tiết câu hỏi

Dùng phương pháp che khuất, vẽ đường truyền của tia sáng từ không khí vào nước. Bố trí thí nghiệm như hình 41.1 sách giáo khoa vật lí 9 và cho góc tới bằng 45° thì góc khúc xạ là góc nào trong các góc sau ?
A. 32°.
B. 45°.
C. 45°05’.
D. 60°.

536

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9