Chi tiết câu hỏi

Chiếu một tia sáng từ không khí vào thuỷ tinh. Nếu tăng góc tới lên bốn lần thì góc khúc xạ tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

286

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 9