Chi tiết câu hỏi

Cho 10,5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại đồng và kẽm tác dụng với dung dịch ${H_2}S{O_4}$ loãng, dư. Sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc) và m gam chất rắn. Xác định giá trị của m.

291

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9