Chi tiết câu hỏi

Cho m gam $MgC{O_3}$ tác dụng với dung dịch $HCl$ dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Tính giá trị của m.

287

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9