Chi tiết câu hỏi

Cho 20,95 gam hỗn hợp Zn và Fe tan hết trong dung dịch ${H_2}S{O_4}$ loãng, thu được dung dịch X và 7,84 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan?

1464

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10