Chi tiết câu hỏi

Hòa tan 4 g hỗn hợp Mg và MgO bằng dung dịch ${H_2}S{O_4}$ đặc nóng vừa đủ thu được 0,05 mol khí $S{O_2}$ là sản phẩm khử duy nhất. Tính khối lượng muối sinh ra.

211

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10