Chi tiết câu hỏi

Cho m gam hỗn hợp gồm $N{H_3};{\text{ }}C{H_5}N{\text{ }};{\text{ }}{C_2}{H_7}N$biết số mol của $N{H_3}$bằng số mol${C_2}{H_7}N$. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được 20,16 lít $C{O_2}$và x gam ${H_2}O$. Tìm m và x.

284

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12