Chi tiết câu hỏi

Thủy phân 1250 gam protein X thu được 375 gam glyxin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích glyxin có trong phân tử X là bao nhiêu ?

356

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12