Chi tiết câu hỏi

44 gam khí $C{O_2}$có thể tích là 22,4 lít trong điều kiện nào ?

293

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8