Chi tiết câu hỏi

Khối lượng của ${6.10^{23}}$ nguyên tử photpho là bao nhiêu ?

294

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8