Chi tiết câu hỏi

Cho m gam hỗn hợp bột gồm $Mg$ và $Fe$ (tỷ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch chứa 0,2 mol ${H_2}S{O_4}$ và 0,1 mol $F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}$, sau phản ứng hoàn toàn thu được khí ${H_2}$ và có 8,4 gam kết tủa. Tìm giá trị của m.

210

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12