Chi tiết câu hỏi

Trong các kim loại sau : Al, Cu, Ag, Au, kim loại nào có tính dẻo cao, có thể dát thành tấm mỏng cho ánh sáng truyền qua ?

203

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12