Chi tiết câu hỏi

Cho các kim loại Pb, Fe, Al, Ag. Kim loại nào được dùng để sản xuất các tấm ngăn tia phóng xạ trong các lò phản ứng hạt nhân ?

155

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12