Chi tiết câu hỏi

A. must have been stolen
“must + have been + P.P” = hẳn là đã (ở thể bị động) – chỉ sự suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ.
I left my bicycle in front of the library and it’s disappeared. It must have been stolen.
Tôi để xe đạp ở trước cửa thu viện và nó đã biến mất. Nó chắc hẳn đã bị lấy trộm rồi.

184

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12