Chi tiết câu hỏi

Vì sao lá cây thường có màu xanh lục ?

272

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11