Chi tiết câu hỏi

Quá trình quang hợp của thực vật ${C_4}$có đặc điểm nào ưu việt hơn thực vật ${C_3}$?

444

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11