Chi tiết câu hỏi

Con đường cố định $C{O_2}$của thực vật CAM và thực vật ${C_4}$ giống nhau ở đặc điểm nào ?

255

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11