Chi tiết câu hỏi

Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt ?

957

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11