Chi tiết câu hỏi

Trong lịch sử phát sinh sự sống trên Trái Đất, con người xuất hiện trong điều kiện khí hậu, địa chất như thế nào ?

254

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12