Chi tiết câu hỏi

Vì sao nói cằm là đặc điểm mới xuất hiện gần đây nhất của loài người ?

265

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12