Chi tiết câu hỏi

Nhân tố nào tiến hoá nào làm cho một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần

266

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12