Chi tiết câu hỏi

Em hãy giải thích vì sao một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan ?

231

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12