Chi tiết câu hỏi

Lối chơi chữ nào được dùng trong bài thơ sau?
“Cảm ơn bà biếu gói cam
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây?
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai?”.

269

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7