Chi tiết câu hỏi

Tìm số phức z thoả mãn $\left| {z + (2 - i)} \right| = 1$ và điểm biểu diễn của z nằm trên đường thẳng x = - 2.

239

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12