Chi tiết câu hỏi

Tìm số phức z thoả mãn $\left| {z + \overline z } \right| = 6$ và điểm biểu diễn của z nằm trên trục hoành.

219

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12