Chi tiết câu hỏi

Tìm số phức z thoả mãn $\left| {z - \overline z } \right| = 6$ và điểm biểu diễn của z nằm trên trục tung.

231

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12