Chi tiết câu hỏi

Tìm số phức z thoả mãn $\left| {z + \overline z + i} \right| = \sqrt 5 $và điểm biểu diễn của z nằm trên đường phân giác của góc phần tư thư nhất và thứ ba của mặt phẳng phức .

248

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12