Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng:
${N_2}(k) + 3{H_2}(k)\overset {xt,{t^0}} \leftrightarrows 2N{H_3}(k)$ , $\Delta H < 0$
Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì hỗn hợp khí thu được có thành phần: 1,5 mol $N{H_3}$ , 2 mol ${N_2}$ , 3 mol ${H_2}$ . Tính số mol ban đầu của ${H_2}$.

156

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10