Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng:
$2S{O_2}(k) + {O_2}(k)\overset {{V_2}{O_5},{t^0}} \leftrightarrows 2S{O_3}(k)$ , $\Delta H < 0$
Số mol ban đầu của $S{O_2}$ và ${O_2}$ lần lượt là 2 mol và 1 mol. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng (ở cùng nhiệt độ), trong hỗn hợp có 1,75 mol $S{O_2}$. Tính số mol ${O_2}$ ở trạng thái cân bằng.

156

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10