Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng:
${H_2}(k) + {I_2}(k)\overset {} \leftrightarrows 2HI(k)$
Ở ${430^0}C$ hằng số cân bằng ${K_c}$ của phản ứng trên là 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích không đổi 10 lit chứa 4,0 gam ${H_2}$ và 406,4 gam ${I_2}$ . Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở ${430^0}C$, nồng độ của HI là bao nhiêu?

203

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10