Chi tiết câu hỏi

Khí photgen được tổng hợp theo phản ứng:
$CO(k) + C{l_2}(k)\overset {} \leftrightarrows COC{l_2}(k),{K_c} = 4,0{M^{ - 1}}$
Bình phản ứng có dung tích 2 lit. Cho vào bình 0,9 mol CO và 0,8 mol $C{l_2}$ . Tại trạng thái cân bằng, số mol của $COC{l_2}$ là bao nhiêu?

180

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10