Chi tiết câu hỏi

Khi đun nóng $N{O_2}$ trong một bình kín có dung tích không đổi đến ${t^0}C$ có cân bằng:
$2N{O_2}(k)\overset {} \leftrightarrows 2NO(k) + {O_2}(k)$
Nồng độ ban đầu của $N{O_2}$là 0,30M và nồng độ ${O_2}$ lúc cân bằng là 0,12M. Hằng số cân bằng ${K_c}$ của phản ứng ở nhiệt độ đang xét có giá trị là bao nhiêu ?

259

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10